Doelstelling Stichting

De doelstelling van de Stichting Auto’s van Toen.

1. De stichting heeft ten doel: Het actief zichtbaar houden van de mobiliteit in de periode van 1960 t/m 2010 in de hedendaagse maatschappij en auto-motorsport, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevoordelijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

2. de stiching trach haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen van wedstrijden, demonstratie ritten en rally’s met auto’s van toen.